Rongenwagens

Als belading voor een rongen- of platte wagen komen, naast lichte, volumineuze zaken zoals hooi, vooral buizen, profielen, boomstammen en gezaagd hout in aanmerking.

Lees meer »

Rongenwagens

Als belading voor een rongen- of platte wagen komen, naast lichte, volumineuze zaken zoals hooi, vooral buizen, profielen, boomstammen en gezaagd hout in aanmerking.

Lees meer »